ပရိုမိုးရွင္း

၂၀၁၉ အႀကီးႀကီး ပရိုမိုးရွင္း

အပတ္စဥ္တိုင္းအတြက္ အမိုက္စား ဆုမဲေတြ ကို ေဖာက္ေပးေနၿပီေနာ္။

ဆုလက္ေဆာင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို မဲေဖာက္ေပးေနၿပီးေတာ့ .. Grand Prize အေနနဲ႔  အလန္းစား ကားသစ္တစ္စီးပါ ေပးအံုးမွာေနာ္ …

၅၀၀၀ က်ပ္မွ စ၍ေငြသြင္းျခင္း၊ ေငြလြဲျခင္း၊ ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ တိုင္းကို Wave Money ဆိုင္ (ဒါမွမဟုတ္) Wave Pay App ကေန တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္တိုင္း ဆုလက္ေဆာင္ေတြ ရႏိုင္တာမို႔ မ်ားမ်ားလႊဲၿပီး ဆုလက္ေဆာင္မ်ားမ်ားယူလိုက္ေနာ္ ..

*စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။

Wave Money ၏ ၂၀၁၉ အႀကီးႀကီးပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Wave Moneyမွ သတ္မွတ္ထားေသာေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုဖတ္ရႈ၊နားလည္၊သိရွိသေဘာေပါက္ၿပီးလိ္ုက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
Wave Money၏ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို အမွတ္ ၈၄၊ ၇လႊာ၊ Uniteam Marine office Building၊ ပန္းလႈိင္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိေသာ Digital Money Myanmar Limited မွဦးေဆာင္ႀကီးမႉးက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁) ကံစမ္းမဲအစီးအစဥ္ႏွင့္ ကံစမ္းမဲကာလ

ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ မနက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ (၃)နာရီ (၁)မိနစ္ မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈)ရက္ေန႔ ည ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၁)နာရီ (၅၉)မိနစ္ အထိျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂) ပါ၀င္ကံစမ္းႏိုင္သူမ်ား

 • ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား အသက္(၁၆)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လက္ဝယ္ရွိၿပီးေငြလႊဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေငြလက္ခံျခင္းမ်ာအတြက္မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမည္သူမဆို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲကံစမ္းႏိုင္ပါသည္။
 • မည္သည့္ုဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္မဆို ျပဳလုပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ ကံစမ္းခြင့္ရွိပါသည္။
 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အခုကံစမ္းမဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ မရွိပါ။
 • ၁) Wave Money မွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား
 • ၂) Wave Money ၏ နယ္ေျမကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ား

 ေအာက္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • Wave ဆိုင္မ်ားရွိ Wave အေကာင့္ (သို႔မဟုတ္) WavePay Wallet ကိုအသံုးျပဳ၍ (သို႔မဟုတ္) Wave Money ၏ ေငြသြင္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အက်ဳိးတူပူးေပါင္းထားေသာဘဏ္မ်ား (Yoma Bank, KBZ ႏွင့္ CB Bank)မွတဆင့္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား (အနည္းဆံုး ငါးေထာင္က်ပ္မွစတင္၍) ေဆာင္ရြက္သူမည္သူမဆို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲကံစမ္းႏိုင္ပါသည္။
 •  ေငြလႊဲျခင္း – (Wave ဆိုင္ မွ Wave ဆိုင္ သို႔) ႏွင့္ (Wave ဆိုင္ မွ Wave အေကာင့္ သို႔) ေငြလႊဲသူ အေနျဖင့္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 •  ေငြလႊဲျခင္း – (Wave အေကာင့္ မွ Wave အေကာင့္ သို႔) ႏွင့္ (Wave အေကာင့္ မွ Wave ဆိုင္ သို႔) ေငြလႊဲသူ အေနျဖင့္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 •  ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း – Wave ဆိုင္(သို႔မဟုတ္)WavePay အေကာင့္မွ ေဘလ္ေပးေဆာင္သူ၊ ေငြေပးေခ်သူ အေနျဖင့္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေငြသားလက္က်န္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဖုန္းဘီလ္ေငြျဖည့္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အက်ံဳးမဝင္ပါ။ေငြလႊဲသူသီးသန္႕သာလွ်င္ ပါဝင္ကံစမ္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၃) ဆုလက္ေဆာင္မ်ား

 • ၁) အထူးဆု (ကံထူးရွင္တစ္ဦး) (ကံစမ္းမဲကာလ အတြင္းသာ): Mitsubishi အမွတ္တံဆိပ္ ကားအသစ္
 • ၂) အပတ္စဥ္ဆု
 • (၁) ဖုန္းဘီလ္ေငြျဖည့္ေပးျခင္း၊(၂) ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္
 • (၃) စပီကာမ်ား
 • (၄) Headphones
 • (၅) မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား
 • (၆) တီဗီ
 • (၇) ေမာ္ေတာ္ဆိ္ုင္ကယ္

၄) ကံထူးရွင္ေၾကာ္ျငာျခင္း ႏွင့္ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား

 • ၁) အထူးဆုကံထူးရွင္ကို ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၃ရက္ ေန႔ တြင္ ကံစမ္းမဲေပါက္ေၾကာင္း ကို ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္ (သို႔မဟုတ္) ေဖ့စ္ဘုတ္မက္စင္ဂ်ာ မွ တဆင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးဆုကံထူးရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္မႈရွိ-မရွိ စပ္လ်ဥ္း၍ Wave Money ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ၂)အပတ္စဥ္ ကံထူးရွင္မ်ား အတြက္ Wave Money မွ အက္လက္ေထာနစ္စနစ္ျဖင့္ ကံထူးရွင္ ေ၇ြးခ်ယ္ၿပီး ကံထူးရွင္မ်ားကို ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံရယူဖို႔အတြက္ Wave Money မွ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ အပတ္စဥ္ဆုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Wave Money၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွအီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး ကံထူးရွင္မ်ားကိုဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ဆုမဲမ်ားမည္ကဲ့သို႔ထုတ္ယူရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Wave Moneyမွဆက္သြယ္ေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆုလက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံရရွိမည့္ ပံုစံ

 • ဖုန္းေဘလ္ – ကံစမ္းမဲေပါက္သည့္ ပမာဏ အတိုင္း ကံထူးရွင္၏ မိုဘိုင္းဖုန္းသို႔ တိုက္ရိုက္ထည့္သြင္းေပးပါမည္။ (ကံစမ္းမဲေပါက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီး (၁၄) ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
 • ျပန္အမ္းေငြလက္ေဆာင္ – ကံစမ္းမဲေပါက္သည့္ ပမာဏ အတိုင္း ကံထူးရွင္၏ WavePay အေကာင့္ (သို႔မဟုတ္) Wave ဆိုင္သို႔ တိုက္ရိုက္ေငြလြဲေပးပါမည္။ (ကံစမ္းမဲေပါက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီး (၁၄) ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
 •  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ Powerbanks, Speakers, Headphone ,Phones ႏွင့္ TV စသည့္ဆုမဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကံထူးရွင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ လိပ္စာကို တိတိက်က်ေပးရပါမည္။ သို႔မွသာ Wave Moneyမွ ကံစမ္းမဲဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို ကံထူးရွင္၏လိပ္စာႏွင့္ အနီးဆံုး Wave Money ဆိုင္သို႔ေပးပို႔ထားၿပီး ကံထူးရွင္မွ ထိုဆိုင္မ်ားထံတြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ။ (ကံစမ္းမဲေပါက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီး (၃၀) ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
 • ဆုမဲႀကီးျဖစ္တဲ့ ကားသစ္ဆုေပးအပ္ပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ကံထူးရွင္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကံထူးရွင္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကိုယ္တိုင္တတ္ယူရပါမည္။အထူးဆုကားလက္ေဆာင္ကိုမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ေပးၿပီးခ်ီးႁမွင့္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကံထုူးရွင္အေနျဖင့္ကိုယ္တိ္ုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ကိုယ္စားလွယ္ခန္႕အပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္၍ဆုလက္ေဆာင္ကိုလက္ခံရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • အထူးဆုႏွင့္အပတ္စဥ္ဆုမဲကံထူးရွင္မ်ားအေနျဖင့္ကံစမ္းမဲေပါက္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားမႈလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ (၄၈)နာရီအတြင္းအေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးျခင္းမျပဳလုပ္ပါကဆုမဲလက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Wave Moneyမွလိုအပ္သလိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။
 • အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေသာကံထူးရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိသည့္ကံထူးရွင္မ်ားကို ကံထူးရွင္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ထပ္ကံထူးရွင္ကိုအစားထုိုးေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Wave Money မွ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍ လိုအပ္သည္ဟု သင့္သည္ထင္ျမင္ယူဆသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ခြင့္၊ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။
 • ကံထူးရွင္မ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိပါက Wave Money ၏ ကိုယ္ပိုင္ Facebook Page ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေသာ www.wavemoney.com.mm မွတဆင့္အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ကံထူးရွင္အေနျဖင့္ဆုလက္ေဆာင္ထုတ္ယူရာတြင္ တရားဝင္သက္ေသခံအေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ရာ ကိုယူေဆာင္ ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသက္ေသခံအေထာက္အထားသည္ ကံစမ္းမဲေပါက္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွတ္တမ္းႏွင့္ကိုက္ညီရမည့္အျပင္ Wave Money၏ စနစ္ႏွင့္အညီျပဳမူေဆာင္ရြက္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္ရမည္။
 • ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ကံစမ္းသူမ်ားသည္အပတ္စဥ္ကံထူးရွင္အေနျဖင့္(၁)ႀကိမ္သာကံစမ္းခြင့္ရွိၿပီးအပတ္စဥ္ကံထူးရွင္အေနျဖင့္အထူးဆုကံထူးရွင္အတြက္ပါဝင္ကံစမ္းခြင့္ရွိသည္။
 • သက္ဆိုင္ရာေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ကံထူးရွင္မွက်ခံေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 •  ေပါက္မဲဆုမ်ားကို တစ္ျခားသူထံ လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ အထူးဆုကိုလည္း ေငြသားျဖင့္လဲလွယ္ခြင့္ ခြင့္မျပဳပါ။ အထူးဆုကားအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္အခမ်ား (ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွလြဲ၍) ကို Wave Moneyမွ တာဝန္ယူက်ခံမည္မဟုတ္ပါ။
 • ကံထူးရွင္၏ အမည္ႏွင့္ ရုပ္ပံုကို Wave Money ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
 • မီဒီယာ၊ Social Media၊ တီဗီ၊ ေရဒီယို ႏွင့္ အျခား ပံုႏွိပ္္ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာသံုးစြဲခြင့္ ျပဳရပါမည္။
 • ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္မ်ား အားလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Wave Money ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသာ အၿပီးသတ္အတည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ကာစတန္မာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ရနွ္ႏွင့္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ရယူနိင္ရန္အတြက္ ဖုန္းေဘလ္ေငြျဖည့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို Wave Moneyမွခြင့္မျပဳပါ၊ ထု႔ိျပင္ ဤသတိေပးခ်က္ကို မလိုက္နာပဲျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါက ပ်က္စီးမႈ (သို႔မဟုတ္)ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအတြက္ Wave Money မွတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။
 • ဆုလက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေနစဥ္ အတြင္း ပ်က္စီး ယိုယြင္းမႈမ်ား အတြက္ Wave Money မွ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။
 • ဆုမဲမ်ားအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကံထူးရွင္စာရင္းကို Wave Money၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္အသိေပးေၾကာ္ျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက care@wavemoney.com.mm သို႔ ေမးလ္ပို႔၍ လည္းေကာင္း 900 (တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ား ေခၚဆိုရန္) သို႔မဟုတ္ 097 9000 9000 (တယ္လီေနာ အသံုးမျပဳသူမ်ား ေခၚဆိုရန္) သို႔ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
အားလံုးပဲ ကံေကာင္းၾကပါေစ!