သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

ျမန္ဆန္ၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အတြက္ Wave Money ႏွင့္ METRO တို႔ပူးေပါင္း

October 2, 2019

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေၾကးဝင္ေဆာင္မႈက႑ကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လိုင္စင္ရကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ စားေသာက္ကုန္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းက႑တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ METRO Wholesale ျမန္မာ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားေသာက္ကုန္ ေထာက္ပံ့မႈအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

Wave Money မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆု ဆြတ္ခူးရရွိ

September 30, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ၂၀၁၉ Global Retail Banking Innovation Awards ၌ အေကာင္းဆံုး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုကို ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

Wave Money အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္္မ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ ျမွင့္တင္ရန္ Wave Money ႏွင့္ ရိုးမဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

September 20, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးႏိုင္ရန္ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါပူးေပါင္းမႈမွတစ္ဆင့္ Wave Money ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ႐ိုးမဘဏ္မွ အာမခံစၥည္းမလိုအပ္ေသာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ရရွိႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

Wave Money မွ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ား ေပးအပ္

August 27, 2019

“မြန္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Wave Money အေနနဲ႔ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈေတြက အမွန္တကယ္ အကူအညီ လိုအပ္ေနတဲ့ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြျဖစ္ေစမယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္သလို Wave Money အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ မိဘျပည္သူေတြအတြက္လည္း အစဥ္အၿမဲ ကူညီပံ့ပုိးရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု Wave Money ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Brad Jones မွ ေျပာၾကားသည္။

Wave Money မွ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ဥကၠၠ႒အျဖစ္ Hal Bosher အား ခန္႔အပ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာ

August 2, 2019

Wave Money (Digital Money Myanmar Limited) ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစု၊ First Myanmar Investments (FMI) ၊ Yoma Strategic Holdings ႏွင့္ ရိုးမဘဏ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔သည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Wave Money ၌ ဒါရိုက္တာရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ Mr. Hal Bosher ကို ကုမၸဏီဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၏ ဥကၠၠ႒ အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာလိုက္သည္။ Mr.Hal Bosher သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အဆိုပါရာထူးအား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Wave Money သည္ ၂၀၁၉ ခ ုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္အတြင္း သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိ

July 15, 2019

မန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း သိသာေသာ တိုးတက္မႈရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၂ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁၅ မီလီယံ) အား ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပမာဏ (ကန္ေဒၚလာ ၄ သန္း) ထက္ သံုးဆေက်ာ္လြန္ေသာ တိုးတက္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Wave Money သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွဇြန္လအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ ဒသမ ၆ ထရီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ) တန္ဖိုးအား ေငြလႊဲအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

Wave Money ႏွင ့္ Oway မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ခရီးသြားေငြေပးေခ်မႈကို မိုဘိုင္းေငြေၾကးနည္းပညာျဖင့္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္

July 15, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကဏတြင္ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Wave Money ႏွင့္ ထိပ္တန္းခရီးသြားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Owayတို႔မွ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာက်က် မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ WavePay အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ား၊ ကားလက္မွတ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႀကိဳတင္စာရင္းေပးမႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွခရီးစဥ္မ်ား အား Oway ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးအတြင္း WavePay အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Oway ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ခရီးစဥ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ဝယ္ယူပါက ၅၀%အထိ ေလွ်ာ့ေစ်းရရွိမည္ျဖစ္သည္။

GSMA Connected Women အစီအစဥ္တြင္ Wave Money မွ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ

May 9, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Wave Money သည္ GSMA Connected Women ၏ သႏၷိဌာန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိေစရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။