သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား

WavePay ႏွင့္အတူ ကိုယ့္ဘဝကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးပုံေဖာ္ျခင္း

August 27, 2020

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္၊ ရန္ကုန္။ ။ ကိုယ္ပိုင္လူေနမႈဘဝကို မိမိစိတ္တိုင္းက်ပုံေဖာ္ႏိုင္ရန္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ မိုဘိုင္းလ္ပိုက္ဆံအိတ္ အက္ပလီေကးရွင္း WavePay ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Wave Money မွ ေဆာင္ပုဒ္သစ္ “ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္” ႏွင့္အတူ အဆိုပါ အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

Wave Money မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ COVID-19 လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆိုင္ရာ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈက႑အား ဦးေဆာင္လ်က္ရွိ

June 12, 2020

ရန္ကုန္ - ျမန္မာ၊ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔၊ ၂၀၂၀ ။ ။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑၏ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Wave Money ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕လ်က္ရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားလုံး ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈအားလက္လွမ္းမီေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ Wave Money ႏွင့္ Ant Financial Services Group တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္

May 18, 2020

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္၊ ရန္ကုန္၊ ဟန္က်ိဳး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈကို လက္လွမ္းမမီေသးသူမ်ားႏွင့္ အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ လူတိုင္း ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ Digital Money Myanmar Limited (“Wave Money”) ႏွင့္ Alipay ၏ ေအာ္ပေရတာျဖစ္သူ Ant Financial Services Group (“Ant Group”) တို႔အၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေရွ႕တန္းမွဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ Ant Group ၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္အတူ Wave Money သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ မိုဘိုင္းဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားျဖစ္သည္။

Wave Money မွ 2C2P ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္အား မိတ္ဆက္

February 18, 2020

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Wave Money မွ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ WavePay အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈဝန္ေဆာင္မႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးရည္႐ြယ္ကာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈကုမၸဏီျဖစ္သည့္ 2C2P ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sule Shangri-La ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

Wave Money ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေၾကးက႑ဦးေဆာင္မႈကို ပိုမိုအေျခခိုင္ၿမဲေစခဲ့

January 10, 2020

ျမန္မာ့ထိပ္တန္း မိုဘိုင္းလ္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ တစ္ႏွစ္တာ ေငြလႊဲပမာဏ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆.၄ ထရီလီယံႏွင့္အတူ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ျမန္မာ့ဘဏၰာေရးက႑တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေငြလႊဲပမာဏ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ပမာဏျဖစ္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ ထရီလီယံထက္ သုံးဆေက်ာ္လြန္ ျမင့္မားခဲ့သည္။

Wave Money ႏွင့္ Flymya တို႔မွ လြယ္ကူ၊လ်င္ျမန္ေသာ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

December 5, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းလ္ေငြေပးေခ်မႈတြင္ထိပ္တန္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Wave Money ႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားလက္မွတ္မ်ား၊ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သော Flymya.com သည္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Wave Money ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ပညာရွင္ Mr. Charles Niehaus ႏွင့္ပူးပါင္းကာ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈနည္းပညာတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး အသိပညာျဖန္႔ေဝ

October 31, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Wave Money သည္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈနည္းပညာ (Interoperability) တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳကာ ေစ်းကြက္အတြင္း အသိပညာမွ်ေဝေပးေရးအတြက္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ Wave Money မွ ေငြေပးေခ်ေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးက႑တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳပညာရွင္ျဖစ္သူ Mr. Charles Niehaus ေရးသားျပဳစုထားေသာ “Digital Financial Services Interoperability: An Overview of the Journey Ahead” အား အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ခ်ျပလိုက္သည္။ ၎သည္အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးစနစ္ရရွိေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္ဆန္ၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အတြက္ Wave Money ႏွင့္ METRO တို႔ပူးေပါင္း

October 2, 2019

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေၾကးဝင္ေဆာင္မႈက႑ကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လိုင္စင္ရကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Wave Money သည္ စားေသာက္ကုန္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းက႑တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ METRO Wholesale ျမန္မာ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားေသာက္ကုန္ ေထာက္ပံ့မႈအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။